MEDALE PRO PARTIA

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. Jest nadawany przez Szefa Urzędu. Medal „Pro Patria” jest cywilnym odznaczeniem, którym UDSKiOR honoruje osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu tradycji niepodległościowych. Odznacza nim zarówno weteranów walk o niepodległość jak i następne pokolenia ludzi dbających o polską tradycję niepodległościową i wartości patriotyczne.

Andrzej Witkowski
Prokurator z 36-letnim stażem. Pracował na wszystkich szczeblach prokuratury i w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Specjalizował się w śledztwach o zabójstwa doprowadzając do skazania sprawców w wielu sprawach poszlakowych – mówi się o nim, że nie przegrał żadnej sprawy. W latach 1990-1991 i 2002-2004 prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa kapelana „Solidarności” bł. księdza Jerzego Popiełuszki, dokonując w nim szeregu kluczowych ustaleń. Dwukrotnie (1991 r. i 2004 r.) sprawę tę mu odbierano. W obu przypadkach powodem tych decyzji był zamiar postawienia zarzutów karnych byłemu szefowi MSW Czesławowi Kiszczakowi, a w konsekwencji również Wojciechowi Jaruzelskiemu.
W okresie pracy w KŚZpNP przygotowywał sprawy przeciwko wielu oprawcom komunistycznym żyjącym w bezkarności. Obecnie przeszedł w stan spoczynku, poświęca się działalności pisarskiej i publicystycznej, koncentrując się na wciąż niewyjaśnionych wątkach morderstwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.