„Polski nie zniszczy nic na świecie. Historia chorążego Antoniego Dołęgi”

„Polski nie zniszczy nic na świecie. Historia chorążego Antoniego Dołęgi”

13 czerwca 2017 w dawnym zaścianku szlacheckim Popławy – Rogale odnalezione zostały szczątki chorążego Antoniego Dołęgi ps. Znicz, Kulawy Antek, który do 1982 ukrywał się na terenie powiatu łukowskiego.