Wyróżnienia Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW

Drzwi do Wolności
Wyróżnienie Festiwalu Filmów Dokumentalnych Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni przyznawane za odwagę oraz
poświęcenie bohaterom drugiego planu, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego.

Jadwiga Kiszczak
Była od 1980 roku członkiem NSZZ „Solidarność” w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w Lublinie. W lutym 1982 r. wystąpiła jako jedna z inicjatorek akcji zorganizowania wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin osób internowanych. W powyższej akcji pod nazwą „Wakacje z Bogiem”, prowadzonej w latach 1983-1989 w ramach podziemnych struktury „Solidarności”, zaliczona była do grupy ścisłych organizatorów. Występowała pod pseudonimem „Wiśka”, zajmowała się bezpośrednią organizację turnusów, była wychowawczynią i osobą odpowiedzialną za kontakty ze współuczestniczącą w akcji, Kurią Biskupią. Pani Jadwigi Kiszczak aktywnie uczestniczyła w spotkaniach działaczy opozycji, zajmowała się przekazywaniem pieniędzy rodzinom internowanych działaczy „Solidarności”, rozprowadzaniem ulotek, znaczków i tzw. Cegiełek „Solidarności. W czerwcu 1989 r. zaangażowała się w reaktywowanie NSZZ „Solidarność” w swojej szkole. Działalność Pani Jadwigi Kiszczak spowodowała, że była przesłuchiwana, zatrzymywana i osadzana w areszcie śledczym, przeprowadzano z nią rozmowy ostrzegawcze oraz stosowano wobec niej inwigilacje a w jej mieszkaniu przeprowadzano rewizje. Prezes Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie,