Wyróżnienia Festiwalu Filmów Dokumentalnych NNW

Drzwi do Wolności
Wyróżnienie Festiwalu Filmów Dokumentalnych Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni przyznawane za odwagę oraz
poświęcenie bohaterom drugiego planu, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego.

Janina Szymajda
Była członkiem Komitetu Założycielskiego struktur „Solidarności” w Zespole Szkół Chemicznych w Lublinie, gdzie pracowała jako nauczyciel chemii i dyrektor szkoły. Od października 1981 r. członek Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Lublinie. Dzięki jej zaangażowaniu w Zespole szkół Chemicznych odbyło się 29 marca 1981 r. I Walne Zebranie Delegatów Nauczycieli i Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, w którym uczestniczyło 162 delegatów z całego kraju. W listopadzie 1981 weszła w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego Szkół .W czasie strajku w szkołach wygłaszała prelekcje i uczestniczyła w spotkaniach w innych placówkach oświatowych. Po ogłoszeniu stanu wojennego (z grupą osób z Sekcji Oświaty i Wychowania) ukryła część dokumentów i zbiorów biblioteki ze spacyfikowanego budynku Zarządu Regionu w Lublinie. Udostępniała pomieszczenia szkoły na podziemne zebrania Sekcji Oświaty i Wychowania. 19 grudnia 1981 zwolniona ze stanowiska dyrektora szkoły. Zatrzymana i internowana w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. Po zwolnieniu z internowania 22 lipca 1982 r. nie zaniechała działalności opozycyjnej. Zaangażowała się w redagowanie i wydawanie niezależnego pisma Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania. W 1982 r. była pomysłodawczynią i organizatorką Wszechnicy Nauczycielskiej przy klasztorze oo. kapucynów w Lublinie. 31 sierpnia 1983 r. za udział w manifestacji na Placu Litewskim w Lublinie została zatrzymana i osadzona w areszcie, a 2 września 1983 r. skazana przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę 18 tys. zł grzywny, zaś w dniu 9.12.1983 r., decyzją wojewody lubelskiego, zwolniona z funkcji nauczyciela w VII LO w Lublinie. Od jesieni 1987 r. była przedstawicielką Komisji Interwencji i Praworządności „S” na Lubelszczyznę (jedna z 3). Jako członek tej Komisji uczestniczyła w procesach sadowych i posiedzeniach Kolegium ds. Wykroczeń przeciwko osobom zaangażowanym w działalność opozycyjną, organizowała dla nich pomoc finansową i prawną, przeprowadzała zbiórki pieniędzy na grzywny. W 1988 roku weszła w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania. Uczestniczyła w obradach Krajowej Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, która obradowała w Lublinie w dniach 10-11 września 1988 r.