Medal 700-lecia Miasta Lublin

Marianna Krasnodębska
W roku 1940, w wieku 16 lat wstąpiła do Związku Walki Zbrojnej, a po jego scaleniu w 1941 roku, do „Wojskowej Służby Kobiet” - Armii Krajowej, pod pseudonimem „Wiochna”, pełniła funkcję dowódcy drużyny i łączniczki A.K. z Żydowską Organizacją Bojową w Piaskach i okolicy, której komendantem by Izaak Kochen ps. „Warszawiak”. Równolegle uczestniczyła w akcji pomocy więźniom w Dachau, Majdanku, jeńcom, oficerom w oflagach, Żydom w getcie i w okolicy Piask a także uciekinierom ze Wschodu przed eksterminacją U.P.A. Po wojnie od czasu powstania Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, jest jego aktywnym członkiem, w tym Zarządu Koła Nr. 4, reprezentuj c go na przeróżnych uroczystościach. Bierze tez aktywny udział w edukacyjnych spotkaniach z młodzieżą szkół lubelskich.
W uznaniu zasług w strukturach A.K. za okupacji i za dokonania społeczne po 1944 roku, odznaczona: Yad Vashem medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata
Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska Polskiego za Akcję „Burza”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużony dla miasta Lublina, oraz odznaczeniami i Dyplomami za pracę społeczną, łącznie z wnioskiem z marca 2011 o nadanie Medalu „Pro Memoria”.