MEDALE PRO PARTIA

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. Jest nadawany przez Szefa Urzędu. Medal „Pro Patria” jest cywilnym odznaczeniem, którym UDSKiOR honoruje osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu tradycji niepodległościowych. Odznacza nim zarówno weteranów walk o niepodległość jak i następne pokolenia ludzi dbających o polską tradycję niepodległościową i wartości patriotyczne.

Piotr Sułek
Urodził się w 1919 roku w Grajewie, w rodzinie pochodzącego z Końskowoli Antoniego Sułka i Aleksandry. W 1936 r. wstąpił do korpusu kadetów Wojska Polskiego – szkolenia odbywał w Białymstoku i w Grodnie. We wrześniu 1939 r. zgłosił się do armii, lecz nim zdążył wziąć udziału w walkach. Wzięty przez Niemców do niewoli został skierowany do kopania okopów. W 1941 r. Piotr Sułek został wywieziony w głąb Związku Sowieckiego, do Kurganu w Kazachstanie. W tym samym roku, po układzie Sikorski-Majski, zdołał przedrzeć się do organizującej się Armii Polskiej w ZSRS. Wraz z nią opuścił Związek Sowiecki i via Persja i Palestyna, służąc w II Korpusie trafił w front włoski. Służył w II korpusie, w II Warszawskiej Dywizji Pancernej im. Gen. Józefa Bema. Ukończył szkołę łączności radiotelegrafistów i uzyskał stopień bombardiera. Z II Korpusem uczestniczył w walkach o przełamanie Linii Gustawa i Gotów, w tym w bitwie o Monte Cassino. Wojsko opuścił w stopniu kaprala i osiadł w północnej Anglii. Nie utrzymywał kontaktów z polską emigracją w Wielkiej Brytanii – nigdy władze polskie, ani emigracyjne ani krajowe nie dotarły do niego, nie otrzymywał awansów i odznaczeń. 30 stycznia 2018 r. kapral Piotr Sułek rozpoczął setny rok życia. Jego adres to: 3 Jobling Crescent St., Morpeth ZRY-61 NE, Northland England.