MEDALE PRO PARTIA

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. Jest nadawany przez Szefa Urzędu. Medal „Pro Patria” jest cywilnym odznaczeniem, którym UDSKiOR honoruje osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu tradycji niepodległościowych. Odznacza nim zarówno weteranów walk o niepodległość jak i następne pokolenia ludzi dbających o polską tradycję niepodległościową i wartości patriotyczne.

Waldemar Jakson
(ur. 21 maja 1956 w Świdniku) - polityk, samorządowiec, burmistrz Świdnika. Od końca lat 70. działał w opozycji demokratycznej, był m.in. członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 związany z „Solidarnością”. Pozostawał etatowym pracownikiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” jako reporter. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany na okres od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1982. Pracował następnie do 1994 r w Wojewódzkiej Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, m.in. jako zastępca dyrektora WBP. Był też nauczycielem w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim. Na początku lat 90. wstąpił do Porozumienia Centrum. W latach 1994–2002 zasiadał w radzie miasta Świdnik, sprawując jednocześnie – od 1998 urząd burmistrza tego miasta. W pierwszych wyborach bezpośrednich w 2002 został po raz kolejny wybrany na urząd burmistrza, wygrywając już w pierwszej turze. W 2006 ubiegał się o reelekcję jako przedstawiciel lokalnego komitetu wyborczego Rodzina i Prawo, opartego na Prawie i Sprawiedliwości. W pierwszej turze głosowania uzyskał 53,87% poparcie, zapewniając sobie tym samym wybór na kolejną kadencję. Reelekcję uzyskał także w 2010 i w 2014. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011)